Oosterschelde getijden energie centrale.

Al sinds de kering er is kom ik er regelmatig op mijn roeifiets en ben onder de indruk van de enorme hoeveelheid energie die er onder door raast. Vanaf het begin speelt bij mij de vragende gedachte hoe je een deel van die energie zou kunnen vangen en gebruiken.
De laatste paar jaar heb ik er veel over gepiekerd en aan gewerkt en ben tot een vernieuwend concept voor energiewinning gekomen waaraan een heel vruchtbaar 2e aspect kleeft.
Het is een concept met heen en weer gaande vleugels in plaats van turbines. Het 2e aspect is mijn idee om het verlies aan doorstroming door de energiewinning in de Oosterschelde stroomgaten door middel van stroomlijning van de bodem en de pijlers te compenseren. Het maakt niet uit of die energiewinning gedaan wordt met vleugels of door middel van turbines zoals die van Tocardo. Door het stroomlijnen van de bodem en eventueel pijlers is het opeens mogelijk de gehele Oosterscheldekering te exploiteren met getijden energie. 

Onder andere Omroep zeeland maakte een nieuwsitem over dit concept je ziet het hier

Een animatie van mijn concept:

Hier ook een paar foto’s voor en na het stroomlijnen:

IMG_0051

IMG_3702 bHet zijn dus duidelijk 2 aparte aspecten:

1. Energiewinning d.m.v relatief langzaam bewegende heen en weer gaande vleugels, deze zijn vriendelijker voor vissen en zeezoogdieren dan turbines, de tips van turbine bladen bewegen tot over de 85 km/h, dat kan het wildlife moeilijk ontwijken. 

2. Compensatie van het verlies aan doorstroming (vanwege energiewinning) door het stroomlijnen van de bodem en ( eventueel) van de pijlers van de Oosterscheldekering.
Grappig genoeg is er nog niet eerder iemand op dit hele simpele idee gekomen.
Alle bij de Oosterschelde betrokken partij hebben altijd gezegd en geschreven dat grootschalige getijden energiewinning bij de kering niet mogelijk is omdat dat de doorstroming te zeer zou afremmen. Dat zou niet acceptabel zijn voor de visserij belangen, de zandhonger en de milieubeweging.
De doorstroming kunnen we volgens mij zelfs vergroten waardoor de energiewinning ( met een derdemacht ;-) toeneemt.
Sinds herfst 2015 hangen er 5 Tocardo turbines in een stroomgat van de Oosterscheldekering. Ik ben heel benieuwd naar de progressie die Tocardo maakt en wat er uit hun metingen komt. Hopelijk lijdt het snel tot exploitatie van meer stroomgaten in de kering, er is niet langer een belemmering om alle stroomgaten te gaan exploiteren. 

Het is een echte doorbraak dat er nu plannen gemaakt kunnen worden voor grootschalige energiewinning bij de Oosterschelde stormvloed kering. Er kan potentieel evenveel energie gewonnen worden als een halve tot een hele kerncentrale Borssele!