The International Rowingbike Federation
Enkele jaren geleden is de International Rowingbike Federation (IROF) opgericht. De IROF stimuleert het roeifietsen door het coördineren en organiseren van roeifietsevenementen wereldwijd. De IROF streeft naar afzonderlijke eenheidsklasse(n) roeifietsen en een open wedstrijdklasse. Lidmaatschap van de IROF is zowel mogelijk voor individuele roeifietsers als voor (nationale) roeifietsverenigingen.

Adres
Latijnse schoolstraat 2
NL-4331 BR Middelburg.
tel: +31 (0) 118 623079
fax: +31 (0) 118 612511
e-mail: irof@rowingbike.com

Doelstelling van de IROF
Doelstelling van de IROF is de promotie van roeifietsen en de roeifietssport. Het creëren van een aantrekkelijke en zeer sportieve eenheidsklasse waar sporters van uiteenlopende disciplines kunnen participeren met gelijke kansen voor iedereen. In de toekomst, wanneer er meer competitie ontstaat tussen roeifietsbouwers kan een open competitie worden gevormd, waarbij het beste materiaal zijn efficiency kan bewijzen. Zo wordt de ontwikkeling van de techniek van de roeifiets en daarmee de ook de kwaliteit van de sport verder gestimuleerd.

Eenheidsklasse THYS 222 Rowingbike tijdens wedstrijden
De basis achter het idee van een eenheidsklasse is: er dient een eerlijke competitie tussen de deelnemers te zijn, niet een strijd middels (duur) racemateriaal. Een punt van discussie: indien verbeteringen in de techniek van het product worden doorgevoerd, mogen deze dan worden toegestaan in de eenheidsklasse?

Het IROF bestuur heeft hierover het volgende standpunt
Verbeteringen die geen of geen significante invloed hebben op de snelheid in het vlakke terrein kunnen geaccepteerd worden als ze het rijplezier en gebruik van de fiets verbeteren en het aantal gebruikers zou kunnen doen toenemen†. Gedacht kan worden aan het toepassen van een sperlager voor een comfortabeler aandrijving en het toepassen van een groter bereik in versnellingen, bijvoorbeeld voor toepassing in bergachtige streken. De verbeteringen moeten beschikbaar zijn voor alle deelnemers tegen redelijke prijzen en ruim van tevoren worden aangekondigd voor ze daadwerkelijk kunnen worden toegelaten in de eenheidsklasse.

† Verbeteringen die resulteren in eenvoudiger en goedkopere productie kunnen leiden tot lagere prijzen, die op hun beurt zullen leiden tot een snellere toename van het aantal roeifietsen en gebruikers.

Het uitsluiten van dergelijk verbeteringen zouden in tegenspraak zijn met de statuten van het IROF, daar het doel van de federatie het promoten van de roeifietssport in de breedste zin van het woord is. Aangenomen dat de leden instemmen met dit principe, kunnen we kijken naar de verbeteringen op de THYS 222:

Gedurende de kampioenschappen zijn er twee THYS 222 RR versie fietsen beschikbaar geweest voor proefritten door deelnemers aan het EK.

  • De RR versie heeft een sterk verbeterd sperlager in het freewheel, dat onmiddellijk pakt na iedere retourslag.
  • Het schakelsysteem voor de versnelling is sterk verbeterd en vereenvoudigd, het versnellingsbereik is vergroot.
  • Het stuur en de stuurpen zijn voorzien van kleine bochten, waardoor een langere haal is mogelijk geworden en ook deelnemers met een bierbuikje beter kunnen deelnemen aan onze geweldige sport!

Er is als suggestie meegegeven dat de RR versie per 1 januari 2002 wordt toegestaan binnen de eenheidsklasse. Er is gestemd over deze zaak op de roeiersmeeting gedurende het EK Roeifietsen 2001.