Oosterschelde getijden centrale

Doorbraak voor getijdencentrale in de Oosterschelde stormvloedkering.

1 maart 2016

Er kan nu gewerkt worden aan plannen voor een grootschalige getijdenenergiecentrale aan de Oosterscheldekering.
Dit kan omdat de doorstroming van het water vergroot kan worden door het stroomlijnen van de bodem en eventueel de pijlers. De daarmee versnelde doorstroming compenseert het afremmend effect van de turbines die de stroom opwekken. 

Onder andere Omroep zeeland maakte er een nieuwsitem van, je ziet dat hier

Het idee is eigenlijk een bijproduct van een vooralsnog niet haalbaar alternatief met vleugels in plaats van turbines.

Hoe het idee ontstaan is lees je hier.